documente pentru înscriere

ANEXA 3a – Fișa aplicantului

ANEXA 3a – Fișa aplicantului.docx

ANEXA 4 – Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal

ANEXA 4 – Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal.docx

ANEXA 5 – Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

ANEXA 5 – Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări.docx