descriere

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Dezvoltarea cadrului operațional național în domeniul educației ante-preșcolare în vederea facilitării accesului la educație al copiilor sub trei ani din creșe și/sau grădinițe.


OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

OS1. Dezvoltarea și promovarea cadrului instituțional și curricular pentru asigurarea creșterii participării copiilor ante-preșcolari la serviciile de educație timpurie.


OS2. Asigurarea resursei umane specializate și calificate pentru educația și îngrijirea copiilor antepreșcolari din creșe și grădinițe, prin conceperea și derularea unor programe de formare continuă, adaptate nevoilor diferitelor categorii de personal didactic implicat în ETIC.