Proiect E.T.I.C.

IN ATENTIA ABSOLVENTILOR PROIECTULUI ETIC


Eliberarea Atestatului de formare continuă din cadrul Proiectului ETIC se face la secretariatul Facultății de Științe ale Educației, la doamna secretar Alina SPIRESCU (programare la adresa de email alina.spirescu@usm.ro, specificând data prezentării, numele și prenumele, program ETIC/RCET, seria si grupa).

ATENȚIE - Atestatele se eliberează doar titularilor, având regim special de acte de studii.

Acte necesare la eliberare:

- carte de identitate sau pașaport (în original).

- cererea completata (documentul de mai jos) + procura (in original)

În situația în care titularul nu se poate prezenta, actele de studii pot fi eliberate împuternicitului acestuia, pe bază de procură notarială/împuternicire avocațială în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe ale Educației  (conf. Art.5.3.7, al.(3),(4),(5) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în cadrul USV, R74/10.09.2020), pe baza unei cereri aprobate de către conducerea universității (model cerere anexat).

Vă mulțumim pentru participarea la Proiectul ETIC!

ETIC_cerere-eliberare_acte_imputernicit.doc

DESPRE PROIECT