Proiect E.T.I.C.

INFORMAȚII DESPRE FORMARE

GRUPE, ORARE, ANUNTURI:

Stimați cursanți ai grupelor 2 din cele 15 județe alocate partenerului 3,

vă mulțumim pentru participarea la activitățile programului de formare GT1 bis și vă anunțăm că

evaluarea competențelor cursanților se va realiza printr-un portofoliu de evaluare ce va cuprinde:

  • proiectarea unei activități educaționale cu antepreșcolarii;

  • eseu privind importanța educației la vârstele timpurii.

Portofoliul va fi denumit cu numele cursantului si va fi postat pe portalul etic.cf (fiecare grupă are un dosar dedicat).

DESPRE PROIECT