programele de formare

Programul de formare continuă A: 5 module cu o durată de 100 de ore, derulate sub formă de activități teoretice, activități practice și activități de evaluare, respectând prevederile metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Modul/Teme/continuturi

I.1. Educație timpurie – necesitate si actualitate

I.1.1. Educația timpurie – premisă a educației (delimitări conceptuale, direcții de acțiune)

I.1.3. Calitatea serviciilor de educatie timpurie – monitorizare si evaluare. Rolul echipelor multidisciplinare de intervenție timpurie. Perspective etice în educație și formare

I.2. Dezvoltare timpurie; educatie si ingrijire timpurie;

I.2.1. Dezvoltare fizică, sănătate si igiena personală

I.2.2. Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii (STEM)

I.2.3. Dezvoltare socială și emoțională

I.2.4. Dezvoltarea limbajului și a comunicării si premisele citirii si scrierii

I.2.5. Dezvoltarea abilităților și atitudinilor de învățare și a creativității

I.3.Educatie timpurie incluziva

I.3.1. Problematica educației incluzive la varstele timpurii - Educația grupurilor dezavantajate, problema incluziunii, a egalității de gen și de șanse

I.4. Proiectarea activitatilor de educatie timpurie pe domenii de dezvoltare

I.4.1. Proiectarea activităților de dezvoltare socio-emotionala

I.4.2. Proiectarea activităților de dezvoltare a limbajului, a comunicării si premisele citirii si scrierii,

I.4.3. Proiectarea activităților de dezvoltare cognitiva, cunoasterea lumii (STEM)

I.4.4. Proiectarea activităților de dezvoltare fizica, sanatate si igiena personala

I.5.Evaluarea progresului copilului la vârstele timpurii

I.5.2. Metode și instrumente de evaluare a progresului copilului la vârstele timpurii; Fișa psihopedagogică – instrument de consemnare a progresului copilului la vârstele timpuriiProgramul de formare continuă B: 3 module cu o durată de 40 de ore, derulate sub formă de activități teoretice (12 ore), activități practice (24 ore) și activități de evaluare (4 ore).

Modul/Teme/continuturi

II.1. Evolutia curriculumului pentru educatie timpurie si a teoriilor instruirii la varstele timpurii

II.1.2. Caracteristici ale învățării la vârstele timpurii

II.1.3. Evaluarea progresului copilului la vârstele timpurii

II.2. Sistemul de produse/documente/instrumente curriculare specifice educatiei timpurii

II.2.1. Sistemul mijloacelor de învățământ specifice învățării la vârstele timpurii; Metodologia elaborării și utilizării lor

II.2.2. Documente curriculare specifice procesului de învățământ la vârstele timpurii; Metodologia elaborării și utilizării lor

II.3 Utilizarea TIC /elementelor multimedia in elaborarea produselor/documentelor instrumentelor curriculare specifice educatiei timpurii

II.3.1. Impactul utilizarii tehnologiei asupra dezvoltarii cognitive si socio-emoționale la antepreșcolari