criterii de selecție

Selecția Grupului țintă a proiectului (Categoria 1 bis)

Locuri disponibile GT1bis (761 locuri):

➢ 50 de locuri/județ (Maramureș, Harghita, Covasna, Tulcea)

➢ 51 de locuri/județ (Suceava, Botoșani, Mureș, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați,

Buzău, Brăila)

Acte necesare înscriere în GT1bis:

Criterii obligatorii

1. Copie a cărții de identitate (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)

2. Copie certificat de naștere (copie conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)

3. Copie certificat de căsătorie / decizie de divorț (pentru schimbarea numelui) (copie conform cu originalul,

cu semnătura olografă a candidatului)

4. Declarație de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal

5. Fișa aplicantului

6. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

7. Diplomă de licență – Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar / Diplomă de Liceu cu profil

pedagogic / Diplomă de studii de lungă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de studii de

scurtă durată, în domeniul educației timpurii / Diplomă de Liceu cu profil educator-puericultor (copie

conform cu originalul, cu semnătura olografă a candidatului)

8. Adeverință din care să reiasă încadrarea într-o instituție de învățământ, cu funcție didactică

Criterii de departajare

1. Coordonator de cercuri pedagogice

2. Participant la cursuri de formare

3. Certificat de formator

4. Adeverință privind experiența candidatului sau a instituției în domeniul educației timpurii (lucrul cu copiii

de vârsta 0-3 ani)

Atenție: Locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii pe platforma online, prin respectarea de către fiecare candidat a cerințelor impuse privind încărcarea actelor semnate și scanate.


Înscriere Cadre Didactice formatori la nivel național

 • program de formare 1 (programul de formare a cadrelor didactice din educatia ante-prescolară) 223 de formatori la nivel national ( 5 persoane/ județ si 18 persoane din Municipiul Bucuresti, respectiv 3/ per sector)

Cadrele didactice titulare sunt selectate cu prioritate

Criterii obligatorii:

 • sa fie cetateni romani cu domiciliul în Romania;

 • să faca dovada prin CI/ BI ca domiciliaza in zona de implementare a proiectului in care se deruleaza programele de formare

 • sa fie absolvent al unei institutii de invaţamant in specializarea invaţamantului prescolar si/sau anteprescolar (liceu cu profil pedagogic, studii de scurta sau lunga durata in domeniul educatiei timpurii/ PIPP, liceu cu profil educator-puericultor);

 • sa faca dovada incadrarii, intr-o institutie de invatamant, cu functie didactica (profesor invatamant prescolar/ institutor/ educator/educator-puericultor);

 • detine certificat de formator

 • sa aiba vechime in invatamant ca specialist in invatamantul anteprescolar sau prescolar (profesor invatamant prescolar/ institutor/ educator/educator-puericultor) si sa aiba minim gradul II in invatamant

 • sa faca dovada preocuparii pentru dezvoltarea domeniului educatiei timpurii (elaborare publicatii stiintifice in domeniul educatiei timpurii, coordonator colectie de carte, metodist invatamant prescolar, mentor invatamant prescolar, inspector scolar, expert/formator in programe de formare continuă a personalului didactic pentru invatamantul prescolar /educatie timpurie)

Criterii de departajare:

 • Coordonare de cercuri pedagogice

 • Coordonator de practică pedagogică

 • Responsabil comisie metodică

 • Participant la cursuri de formare

 • Expert/formator

 • Publicații (ISSN și/ sau ISBN)

 • Elaborare de resurse educaționale pentru educația timpurie

 • Profesor metodist

 • Certificat de mentor

 • Inspector scolar

 • Recomandare de la ISJ