calendar înscrieri

Selecția Grupului țintă a proiectului (Categoria 1 bis)

Locuri disponibile GT1bis (761 locuri):

➢ 50 de locuri/județ (Maramureș, Harghita, Covasna, Tulcea)

➢ 51 de locuri/județ (Suceava, Botoșani, Mureș, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați,

Buzău, Brăila)

Calendar de selecție a Grupului ţintă GT1bis - ETAPA 2

- 28.09.2020-29.09.2020 - realizarea informării / anunțului public privind recrutarea și selecția GT1 bis

(etapa 2)

- 30.09.2020-04.10.2020 - încărcare acte scanate pe platforma online (https://proiect-etic.usm.ro)

- 05.10.2020-13.10.2020 - analiza dosarelor și selecția candidaților

- 14.10.2020 - afișarea rezultatelor pe site

- 14.10.2020 - înregistrarea eventualelor contestații (prin email proiect.etic@usm.ro)

- 15.10.2020 - analiza și soluționarea contestațiilor

- 16.10.2020 - afișarea pe site a listelor finale cu candidații admiși

- 19.10.2020-30.10.2020 - primirea prin poștă, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a dosarelor de candidatură admise cuprinzând actele în format imprimat și semnat

Calendar de selecție a Grupului ţintă GT1bis :

- 03.08.2020-14.08.2020 - încărcare acte scanate pe platforma online (https://proiect-etic.usm.ro)

- 17.08.2020-11.09.2020 - analiza dosarelor și selecția candidațior

- 14.09.2020-16.09.2020 - afișarea rezultatelor pe site

- 17.09.2020-18.09.2020 - înregistrarea eventualelor contestații (prin email proiect.etic@usm.ro)

- 21.09.2020-22.09.2020 - analiza și soluționarea contestațiilor

- 23.09.2020 - afișarea pe site a rezultatelor la contestații

- 24.09.2020-25.09.2020 - afișarea pe site a listelor finale cu candidații admiși

- 28.09.2020-09.10.2020 - primirea prin poștă, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a dosarelor de candidatură admise cuprinzând actele în format imprimat și semnat

Înscriere Cadre Didactice formatori la nivel național

  • program de formare 1 (programul de formare a cadrelor didactice din educatia ante-prescolară) 223 de formatori la nivel national ( 5 persoane/ județ si 18 persoane din Municipiul Bucuresti, respectiv 3/ per sector)