rezultate așteptate

I. Formarea a 223 de formatori la nivel național (5 persoane/ județ și 18 persoane din Municipiul București, respectiv 3/ per sector) pentru programul de formare a cadrelor didactice din educația ante-preșcolară;

Derularea formării a 2283 de cadre didactice, din învățământul preuniversitar nivelul educație timpurie ( selectarea a câte 761 de persoane la nivelul fiecarei regiuni acoperite de fiecare Universitate partener in proiect). Partenerii Universități se vor implica în coordonarea activității celor 223 de formatori care vor derula programele/ sesiunile de formare la nivel local/ regional, prin încheierea unor protocoale cu inspectoratele județene școlare/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București.


II. Formarea a 94 de experți în dezvoltarea curriculară autori de manuale școlare sau alte auxiliare didactice ( inclusiv în format digital) pentru învățământul preuniversitar de nivel ante-preșcolar, (selectați la nivel național: câte 2 experți / județ și câte 2/ sector al Municipiului București).