noutăți

noutăți : SELECȚIE GRUP ȚINTĂ 2 - PARTENER 3

ETIC anunt selectie GT 2.pdf
ETIC anunt selectie GT 1 bis etapa 2.pdf
Rezultate finale selectie GT1.pdf
ETIC anunt selectie GT1.pdf

Calendar înscrieri Grup țintă - Categoria 1


Preînscrierea GT on-line prin completarea formularului online și depunerea dosarelor de candidatură în format electronic (scanat)

29.06.2020-30.06.2020


Analiza dosarelor și selecția candidațior 

01.07.2020


Afișarea rezultatelor / Informarea cu privire la rezultate

02.07.2020


Înregistrarea contestațiilor

03.07.2020


Analiza și soluționarea contestațiilor 

06.07.2020-07.07.2020


Afișarea rezultatelor la contestați

07.07.2020


Afișarea listelor cu rezultatele finale ale procesului de selecție a Grupului țintă

08.07.2020


Primirea prin poștă, la sediile P1, P2 și P3, a dosarelor de candidatură admise în urma procesului de selecție a Grupului țintă cuprinzând actele în format imprimat și semnat 

09.07.2020-17.07.2020